Ledning

Fredrik Werner, VD 
fredrik.werner@airsonett.eu, tel: 0708 494 862

Per Persson, Marknads- och försäljningschef
per.persson@airsonett.eu, tel 0736 005 990

Jonas Båghammar, Chef Distributörer och Affärsutveckling
jonas.baghammar@airsonett.eu, tel: 0703 796 945

Pål Svensson, Forskningschef
pal.svensson@airsonett.eu, tel: 0431 40 25 33

Christian Diné, Tillförordnad Regulatory Affairs och Kvalitetschef
christian.dine@airsonett.eu, tel: 070 3790280

Linda Berndtsson, Produktionschef
linda.berndtsson@airsonett.eu, tel: 0431 40 24 70

Ann-Marie Tindberg, Medicinsk Chef
ann-marie.tindberg@airsonett.eutel: 0706 032 160

Annica Anderberg, Kommunikationschef
annica.anderberg@airsonett.eu, tel: +44 7787 123 556