Rinit

Airsonett är en icke-farmaceutisk behandling av atopisk astma.  Patientfall indikerar att Airsonett även kan vara en effektiv behandling för patienter med allergisk rinit och atopiskt eksem.

Behandling med Airsonett är biverkningsfri och skyddar patienten från den exponering av allergen som sker under nattens sömn. Behandling med Airsonett innebär att patienten sover i ren luft. Behandlingen är icke-invasiv och har hög säkerhetsprofil.

Läkemedelsverket beskriver allergisk rinit på följande sätt:

  • Allergisk rinit (snuva) är en mycket vanlig allergisk sjukdom, som förefaller öka i vår del av världen.
  • Sjukdomen kännetecknas av nästäppa, rinnsnuva och klåda i näsan.
  • Allergier mot björk- och gräspollen är de vanligaste orsakerna till
    säsongsbunden rinit (hösnuva, om våren och sommaren).
  • Allergier mot pälsdjur och kvalster är vanliga orsaker till helårsrinit (perenn rinit).
  • Ännu saknas kunskap om hur vi ska göra för att undvika att drabbas av allergisk rinit.
  • För personer som redan har allergisk rinit är det viktigt att förebygga allergisymtom för att inte utveckla astma. Att undvika kontakt med det allergiframkallande ämnet och att inte röka är grundläggande åtgärder.

Vill du veta mer om rinit så besök gärna Läkemedelsverkets hemsida.

X

Kontakta oss

Kontakta oss