Atopiskt eksem

Airsonett är en icke-farmaceutisk behandling av atopisk astma.  Patientfall indikerar att Airsonett även kan vara en effektiv behandling för patienter med atopiskt eksem och allergisk rinit.

Behandling med Airsonett är biverkningsfri och skyddar patienten från den exponering av allergen som sker under nattens sömn. Behandling med Airsonett behandling innebär att patienten sover i ren luft. Behandlingen är icke-invasiv och har hög säkerhetsprofil.

Läkemedelsverket beskriver atopiskt eksem (även kallat atopisk dermatit)  på följande sätt:

  • Atopisk dermatit (AD) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda. Ett vanligare namn på åkomman är böjveckseksem. Sjukdomen har ofta samband med förekomst av astma och hösnuva.
  • AD är den vanligaste kroniska hudsjukdomen hos barn. Ungefär var sjätte sjuåring har, eller har haft AD.
  • Hos flertalet av de barn som har AD går sjukdomen över spontant med åldern och åkomman är därför mindre vanlig hos vuxna. Atopisk dermatit kan dock även debutera först i vuxen ålder, och man beräknar att ett par procent av den vuxna befolkningen i Sverige har AD.
  • Man vet inte säkert vad som orsakar atopisk dermatit. Mycket pekar på en obalans i samspelet mellan vissa celler som ingår i kroppens immunförsvar, och att denna obalans ger upphov till hudbesvären.
  • Ett vanligt kännetecken för huden hos personer med AD är att den är torr. Ett annat är att den reagerar kraftigare på kontakt med irriterande ämnen, med klåda och inflammation som följd.

Vill du veta mer om eksem så besök gärna Läkemedelsverkets hemsida.

X

Kontakta oss

Kontakta oss