Astma

Airsonett är en astmabehandling för patienter som har svår atopisk astma och som trots behandling med astmaläkemedel har dåligt kontrollerad astma.

Airsonett behandling innebär att patienten sover i ren luft. Studier visar att behandling med Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten.astma, astmabehansling

Airsonett är en icke-farmaceutisk behandling av atopisk astma. Behandlingen är icke-invasiv och biverkningsfri.

Astma är en stor folksjukdom som förknippas med luftvägsinflammation. Under de senaste decennierna har antalet drabbade ökat i en dramatisk takt. Modern astmabehandling ger effektiv hjälp åt de allra flesta men för några kvarstår symptom och sjukvårdskrävande astmaanfall trots intensiv behandling med flera olika astmaläkemedel. Nu för tiden är det allt vanligare med barnastma.

Personer med astma upplever symptom när luftvägarna förträngs, inflammeras eller fylls med slem. Vanliga symptom på astmaanfall är:

  • Hosta, speciellt nattetid
  • Väsande andning
  • Andnöd
  • Tryck över bröstet, bröstsmärtor

Astma delas in i flera grupper beroende på vad som utlöser inflammationen. Atopisk astma eller allergisk astma utlöses av överkänslighet mot vissa vanliga partiklar som till exempel partiklar från kvalster, hund, och katt

Allergisk astma delas in i perenn- och säsongsastma. Perenn astma ger symtom hela året. Säsongsastma förekommer bara under delar av året.

Vill du läsa mer om astma, så kan du besöka Astma och Allergi Förbundets hemsida.

X

Kontakta oss

Kontakta oss