Terapiområden

Airsonett kan vara en lämplig behandling för atopisk astma, allergisk rinit och atopiskt eksem.