Nyheter och pressreleaser

Välkommen att följa vårt arbete att ge fler patienter lindring genom en biverkningsfri behandlingsmetod vid svår allergisk astma.

Airsonett AB är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag med en unik teknologi som leder utvecklingen av icke-farmaceutisk behandling av astma. Vår produkt heter Airsonett (även tidigare kallad Protexo).

Patienter med svår astma har förutom astmasymptom dagtid ofta dålig sömn på grund av andningsproblem, hosta och nästäppa. Airsonett installeras i patientens sovrum och behandlingen sker under patientens nattsömn. Den filtrerade luften från Airsonett sänker sig sakta över patientens huvud och ansikte. Den rena luften är något kallare än luften i rummet, så att den faller och tränger undan partiklarna i rumsluften. När den rena luften når patientens ansikte är den i stort sett helt fri från allergiframkallande partiklar.

Vill du läsa mer om studier och forskning om behandling med Airsonett, klicka här.

Länk till Airsonett Produktbroschyr

Länk till Airsonett Patientbroschyr

Aktuella pressreleaser och nyheter

Ni hittar ett komplett arkiv av våra pressreleaser på My NewsDesk.

X

Kontakta oss

Kontakta oss