Jag vill prova en Airsonett

13.-woman-white-green-side-wideAirsonett är en kliniskt säkerställd, icke-farmaceutisk behandling av allergisk astma. Behandlingen är icke-invasiv och har inga biverkningar.

Airsonett är ett behandlingsalternativ om du, trots pågående astmabehandling har dålig kontrollerad astma.

Kontakta din läkare för att höra om Airsonett kan vara lämpligt för dig. Airsonett är inget läkemedel utan en behandlingsform som ger dig möjlighet till återhämtning och vila som ger ökad livskvalitet och minska dina allergiska besvär. Airsonett är en biverkningsfri behandling som ger både en bättre nattsömn och minskade astmasymptom under dagen.

Vissa landsting kräver att din läkare gör en så kallad särskild ansökan för att undersöka möjlighet till behandling med Airsonett.

Det finns inte något krav på remiss från läkare för att få specialistvård. Om du söker vård på en specialistklinik utan läkarremiss kan vårdpersonalen ibland vilja att du ska skriva en egen remiss, en så kallad egenanmälan. Läs mer om egenanmälan i Vårdguiden.

Mer information om Airsonett och behandlingsmetoden finns att läsa för din läkare under fliken för sjukvårdspersonal.

Korta fakta Airsonett

  • Airsonett är CE-märkt enligt Medicin Tekniska direktivet 93/42/EEC
  • Ljudnivå 38 dB (A)
  • Vikt 23 kg
  • Höjd: 119-134 cm (anpassas beroende på typ av säng)
  • Basenhet: Längd: 54 cm, Bredd: 34 cm
  • Energiåtgång: motsvarande en 60 W glödlampa

Den tekniska specifikationen på Airsonett hittar du här.

Länk till Airsonett Patientbroschyr

X

Kontakta oss

Kontakta oss