Hur fungerar Airsonett?

3rAirsonett placeras bredvid sängen i sovrummet och tillför filtrerad luft en halvmeter ovanför ditt ansikte. Den rena luften är ca en grad kallare än den omgivande rumsluften och det gör att den faller nedåt och tränger undan partiklarna i luften. Den filtrerade luften som når ansiktet skapar en i stort sett allergenfri zon.

Patienten känner inget drag och Airsonett är mycket tystgående och energisnål.

Airsonett använder sig av så kallad TLA-teknik, Temperature controlled Laminar Flow.

Kort om TLA-tekniken

Kroppsvärmen hos en person som ligger i sängen skapar en uppåtgående luftström som kallas kroppskonvektion. Täcket fungerar som en ”skorsten” som konstant leder denna varmluftsström in i andningszonen.

Det är bevisat att sängkläderna är en av de största allergenreservoarerna i ett sovrum. När man rör sig, så frigörs allergenerna from reservoarerna i sängkläderna och följer kroppskonvektionen till andningszonen där allergenerna inandas. Genom att producera Temperature controlled Laminar Airflow (TLA), så skapar Aisonett en zon av filtrerad luft i andningszonen som motverkar den allergenrika kroppskonvektionen.  Detta ger en kraftig minskning av allergenexponering under natten sömn.

Vill du veta mer hur tekniken fungerar, klicka här.

X

Kontakta oss

Kontakta oss