Vad är Airsonett?

13.-woman-white-green-side-wideAirsonett är en behandling för dig som har allergisk astma och som trots behandling med astmaläkemedel har dåligt kontrollerad astma.

Airsonett bygger på TLA tekniken (Temperature controlled Laminar Airflow) vilket skapar en radikalt minskad allergenexponering i andningszonen. Behandlingen är biverkningsfri och är utvecklad för både vuxna och barn. Airsonett skyddar dig från den exponering av allergener som sker under nattens sömn i din egen säng.

Behandlingen bygger på en patenterad svensk uppfinning och innebär att du sover i  ren luft. Allergenbelastningen minskar dramatiskt och du får möjlighet till återhämtning nattetid. Studier visar att med aktiv behandling med Airsonett hämmas allergin, inflammations-mängden minskar och livskvaliteten ökar. Du får både en bättre nattsömn och minskade astmasymptom under dagen.

Vill du ta del av studier och forskning om behandling med Airsonett, klicka här.

Aktuella länkar för mer fakta och information om Airsonett

X

Kontakta oss

Kontakta oss