Så här fungerar TLA

3rAirsonett nyttjar tekniken TLA (Temperature controlled Laminar Airflow) för att skapa en allergenfri zon. Kroppsvärmen hos en person som ligger i sängen skapar en uppåtgående luftström som kallas kroppskonvektion. Täcket fungerar som en ”skorsten” som konstant leder denna varmluftsström in i andningszonen.

Sängkläderna är en betydande allergenreservoar i ett normalt sovrum. När man rör sig frigörs allergenerna från reservoarerna i sängkläderna och följer kroppskonvektionen till andningszonen där allergenerna inandas.

Genom den unika teknologin Temperature controlled Laminar Airflow, (TLA),   skapar Airsonett en zon av filtrerad luft i andningszonen som bryter den allergenrika luftströmmen från kroppskonvektionen. Detta medför en signifikant minskning av inandade allergener för patienten under nattens sömn.

Studier visar att man uppnår en mer än 1000-faldig reduktion av partiklar (0,5 μm eller större) i andningszonen om man jämför TLA med ingen intervention. Om man jämför TLA med de bästa traditionella luftrenarna så åstadkommer TLA en exponeringsminskning med ytterligare en 100-faldig reduktion av partiklar

Traditionella luftrenare har inte kunnat ge någon bevisad klinisk effekt för astmatiker. Den drastiska minskning i nattlig allergenexponering, skapat av TLA, är den huvudsakliga anledningen till att TLA lyckas i ett område där så många andra åtgärder har misslyckats.

Rumsluft sugs in i Airsonett och passerar genom ett filter som stoppar allergener och andra partiklar. Genom att leverera ett flöde av något nedkyld filtrerad luft, jämfört med omgivande rumstemperatur, kan TLA utnyttja gravitationskraften för att kontrollera den fallande luftens hastighet. Airsonett kan finjustera hastigheten av den fallande luften så att man uppnår en balans där kroppskonvektionen bryts samtidigt som drag och uttorkning kan undvikas.

X

Kontakta oss

Kontakta oss