Hur behandlas Astma?

Målet med astmabehandling är att uppnå och bibehålla symptomkontroll. Hos en majoritet av alla astmapatienter uppnår man det med en medicineringstrategi som arbetas fram av patient/familj och behandlande läkare. Behandlingen justeras kontinuerligt utifrån patientens behov. Om astman inte är välkontrollerad med befintlig behandling, så bör behandlingen trappas upp tills man har uppnått symptomkontroll. Efter att man uppnått symptomkontroll i tre månader, kan medicineringen trappas ned igen.

De vanligaste behandlingarna är inhalationssteroider för att behandla den underliggande inflammationen samt luftrörsvidgare för akuta symptom.

Att minska allergener från till exempel kvalster, katter och hundar i inandningsluften är ett första steg för att minska graden av perenn allergisk astma. Vid allergisk astma är immunförsvarets onormala reaktion på den inandade allergenen en viktig bidragande faktor till både akuta och kroniska astmasymptom.

Erfarenheter från höghöjdsstudier med barn som är allergiska mot kvalster visar att om patienten under en längre tid kan undvika allergener (så kallad allergy avoidance) så minskar luftvägsinflammationen och man får symptomförbättring och minskad allergenkänslighet. Dessa studier visar att en omfattande reducering av exponeringen av inandande allergener kan vara en effektiv metod att behandla allergisk astma.

Att effektivt reducera allergenexponeringen inomhus nattetid är ett nytt värdefullt behandlingsalternativ för att minska astmasymptomen för patienter som lider av perenn allergisk astma. Studier av luftrenare och andra ventilationsåtgärder har dock inte visat någon betydande effekt på patienter med perenn allergisk astma, vilket tyder på att reduceringen av allergenexponeringen inte har varit tillräckligt omfattande för att påverka luftvägsinflammationen.

Airsonett erbjuder en ny behandlingsmetod för att reducera allergenexponering inomhus nattetid. 

X

Kontakta oss

Kontakta oss