Allergen avoidance fungerar

minpatientAirsonett är en  kliniskt säkerställd, icke-farmaceutisk behandling av atopisk astma. Behandlingen är icke-invasiv och har hög säkerhetsprofil.

Airsonett baseras på TLA tekniken – Temperature controlled Laminar Airflow. Metoden stoppar kroppskonvektionen och skapar ett område av i stort sett allergenfri luft i patientens andningszon. Airsonett minskar drastiskt den inandade allergennivån under nattens sömn och ger astmatikerns hyperaktiva immunsystem långa och regelbundna perioder av viktig återhämtning.

Allergen avoidance

Vid allergisk astma är immunförsvarets onormala reaktion på inandade allergener en viktig bidragande faktor till både akuta och kroniska astmasymptom. Minimeringen av inandade allergener, så som de från kvalster, katter och hundar är ett första steg för att förbättra kontrollen av perenn atopisk astma.

Erfarenheter från höghöjdsstudier med barn som är allergiska mot kvalster visar att om patienten under en längre tid kan undvika allergener (s.k. allergen avoidance) så minskar luftvägsinflammationen och följaktligen ses även symptomförbättring och minskad allergenkänslighet. Dessa studier visar att en omfattande reducering av exponeringen av inandade allergener kan vara en effektiv metod att behandla  atopisk astma.

Åtgärder för att effektivt reducera allergenexponeringen inomhus nattetid är därför ett nytt värdefullt behandlingsalternativ för att minska astmasymptomen för patienter som lider av perenn atopisk astma. Studier av luftrenare och andra ventilationsåtgärder har dock inte visat någon betydande effekt på patienter med perenn atopisk astma, vilket tyder på att reduceringen av allergenexponeringen inte har varit tillräckligt omfattande för att påverka luftvägsinflammationen.

Airsonett bevisar att allergen avoidance fungerar.

 

X

Kontakta oss

Kontakta oss