Förskriva Airsonett

13.-woman-white-green-side-wideAirsonett är en kliniskt säkerställd, icke-farmaceutisk behandling av atopisk astma. Behandlingen är icke-invasiv och har hög säkerhetsprofil.

Airsonett skapar ett område med radikalt reducerade allergener i patientens andningszon. Airsonett är tänkt att installeras och användas i hemmet. För att ge patienten möjlighet att använda Airsonett krävs förskrivning av läkare.

Vi rekommenderar att förskrivningen inleds med en testperiod om sex veckor. Testperioden är ett utmärkt sätt att säkerställa klinisk effekt och god samhällsekonomi.

När du förskriver Airsonett

Om du arbetar inom ett landsting eller sjukhus där Airsonett  ännu inte förskrivs på rutin så finns det ändå möjlighet för dina patienter att få denna behandling .

Den tidigare modellen av Airsonett hette Airsonett Airshower. Båda modellerna har samma prestanda. Airsonett har även marknadsförts under namnet Protexo.

Har du frågor angående förskrivning av Airsonett, vänligen kontakta

Götaland och södra Sverige: Mikael Schreiber, e-mail: mikael.schreiber@airsonett.eu
Stockholm och norra Sverige: Hans Petterson, e-mail: hans.pettersson@airsonett.eu 

Fakta och skötsel Airsonett

Airsonett är så enkel att installera och använda att patienten själv kan göra detta.

  • Airsonett levereras med en detaljerad bruksanvisning. Den inkluderar bl.a information om installation och skötsel.
  • Airsonett är CE-märkt enligt Medicin Tekniska direktivet 93/42/EEC
  • Ljudnivå max 38 dB
  • Vikt 23 kg
  • Höjd: 94-139 cm (anpassas beroende på typ av säng)
  • Basenhet: Längd: 54 cm, Bredd: 34 cm
  • Energiåtgång: motsvarande en 60 W glödlampa

Mer detaljerad teknisk information för Airsonett finns i den teknisk specifikationen.

Förutom en detaljerad bruksanvisning så finns en installationsfilm.

Länk till Airsonett Produktbroschyr

Länk till Airsonett Patientbroschyr

X

Kontakta oss

Kontakta oss