Patientindikation

Airsonett är en kliniskt säkerställd, icke-farmaceutisk behandling av atopisk astma. Behandlingen är icke-invasiv och har hög säkerhetsprofil.

Airsonett är mest lämplig för patienter med följande kliniska profil:

Dåligt kontrollerad (ACT<18) atopisk astma trots hög behandlingsintensitet (GINA 4). Överkänslighet mot minst en perenn allergen.

ACT= Asthma Control Test
GINA= Global INitiative for Asthma

Aktuella länkar för mer fakta och information om Airsonett

X

Kontakta oss

Kontakta oss