Airsonett

Airsonett är en icke-farmaceutisk behandling av atopisk astma. Behandlingen är icke-invasiv och har hög säkerhetsprofil.

Airsonett (tidigare Protexo) är avsedd att användas för patienter med perenn atopisk astma som trots adekvat behandling med astmaläkemedel har okontrollerad astma.

Patientfall indikerar att Airsonett även kan vara en effektiv behandling för patienter med atopiskt eksem och allergisk rinit.

Behandling med Airsonett är biverkningsfri och skyddar patienten från den exponering av allergen som sker under nattens sömn i patientens egen säng.

X

Kontakta oss

Kontakta oss