Företaget

Behandlingen bygger på ett svenskt patent och innebär att du sover i extremt ren luft.  Allergenbelastningen minskar dramatiskt och ger möjlighet till återhämtning nattetid.

Behandlingen bygger på ett svenskt patent och innebär att du sover i extremt ren luft. Allergenbelastningen minskar dramatiskt och ger möjlighet till återhämtning nattetid.

Airsonett är ett svenskt forskningsbaserat medicintekniskt företag som med en unik teknologi leder utvecklingen av profylaktisk behandling av allergisk astma

Airsonett har en omfattande patentportfölj och det görs stora satsningar på klinisk forskning och produktutveckling. Med starka ägare, bland annat SEB Företagsinvest, Industrifonden och Magnus Lundberg satsar Airsonett vidare på att växa internationellt.

Företaget startades under mitten av 90-talet som en del av ett företag inom industriell renrumsteknik. TLA tekniken, Temperature controlled Laminar Airflow, som Airsonetts produkter är baserade på är utvecklade från industriell renrumsteknologi. Airsonett AB avknoppades till ett fristående företag år 2000. Företagets viktigaste produkt heter Airsonett och är en icke-pharmaceutisk astmabehandling.

Airsonett AB har under de senare åren expanderat internationellt och är verksamma i Skandinavien, Tyskland och Storbritannien. Fortsatt expansion planeras främst i USA och Asien.

Airsonett AB bildade under 2010 ett nytt dotterbolag, Airsonett Operating Room Innovation AB, numera Avidicare AB. Verksamheten i Airsonett AB avseende infektionskontroll i operationsmiljö (Opragon®) flyttades över till Avidicare AB.

X

Kontakta oss

Kontakta oss