Vad är Astma?

astmaAstma är en stor folksjukdom som drabbar både barn och vuxna. Under de senaste decennierna har antalet drabbade ökat i en dramatisk takt. Modern astmabehandling ger effektiv hjälp åt de allra flesta men för några kvarstår symptom och sjukvårdskrävande astmaanfall trots intensiv behandling med flera olika astmaläkemedel.

Astma är en vanlig sjukdom som förknippas med luftvägsinflammation.

Personer med astma upplever symptom när luftvägarna förträngs, inflammeras eller fylls med slem. Vanliga astmasymtom är:

  • Hosta, speciellt nattetid
  • Väsande andning
  • Andnöd
  • Tryck över bröstet, bröstsmärtor

Astma delas in i flera grupper beroende på vad som utlöser inflammationen. Atopisk astma eller allergisk astma utlöses av överkänslighet mot vissa vanliga partiklar som till exempel partiklar från kvalster, hund, och katt.

Allergisk astma delas in i perenn- och säsongsastma. Perenn astma ger symtom hela året. Säsongsastma förekommer bara under delar av året.

Vill du läsa mer om astma, så kan du besöka Astma och Allergi Förbundets hemsida.

X

Kontakta oss

Kontakta oss