Patienter

2.-boy-green-sleeping-closeAirsonett är ett behandling för dig som har allergisk astma och som trots behandling med astmaläkemedel har dåligt kontrollerad astma.

Airsonett bygger på TLA tekniken (Temperature controlled Laminar Airflow) vilket skapar en radikalt minskad allergenexponering i andningszonen. Behandlingen är biverkningsfri och är utvecklad för behandling av både vuxna och barn. Airsonett skyddar dig från den exponering av allergener som sker under nattens vila i din egen säng.

Behandlingen bygger på ett svenskt patent och innebär att du sover i extremt ren luft. Allergenbelastningen minskar dramatiskt och du får möjlighet till återhämtning nattetid. Studier visar att med aktiv behandling med Airsonett hämmas allergin, inflammations-mängden minskar och livskvaliteten ökar. Du får både en bättre nattsömn och minskade astmasymptom under dagen.

X

Kontakta oss

Kontakta oss