Frågor och svar / FAQ

För vilken patientgrupp är Airsonett mest lämpligt?
Airsonett är till för patienter som har svår atopisk astma och som trots medicinering med astmaläkemedel har dåligt kontrollerad astma.Airsonett är mest lämplig för patienter med följande kliniska profil:Dåligt kontrollerad (ACT<18) atopisk astma trots hög behandlingsintensitet (GINA 4). Överkänslighet mot minst en perenn allergen.

Vilka är de dokumenterade effekterna av Airsonett?
Airsonett har genomgått rigorös forskning under ett antal år. Den mest omfattande kliniska studien med Airsonet, 4A studien, inkluderade 282 patienter fördelade på 19 europeiska astma center.
Denna placebokontrollerade studie visar att behandling med Airsonett ger signifikant förbättrad livskvalitet, luftvägsinflammation och minskad systemisk astma. Studien visar att patienter med dåligt kontrollerad perenn allergisk astma, trots regelbunden astmamedicinering, kan uppnå avsevärda symtomförbättringar med Airsonett behandling.
Vill du ta del av studier och forskning om behandling med Airsonett, klicka här.

Hur fungerar Airsonett?
Airsonett nyttjar tekniken TLA (Temperature controlled Laminar Airflow) för att skapa en allergenfri zon. Rumsluft sugs in i Airsonett och passerar genom ett filter som stoppar allergener och andra partiklar. Den filtrerade luften kyls ner till strax under omgivande rumstemperatur och faller med en låg hastighet från tilluftsdonet. Den kylda luften skapar en zon av allergenfri luft i andningszonen.

Vad är skillnaden mellan Airsonett och en vanlig luftrenare?
Traditionella luftrenare har inte visat någon klinisk effekt för astmatiker. Den drastiska minskningen av allergenexponering med Airsonett är den största anledning till Airsonetts framgång inom ett område där så många andra allergenpreventionsmetoder i hemmet har, ur klinisk synvinkel, misslyckats.

Vilken typ av partiklar stoppar Airsonetts filter?
Studier visar att Airsonett minskar antalet partiklar (både ≥0.5μm och <0.1μm) i andningszonen mer än 1.000 gånger jämfört med ingen luftrening.

Hur länge ska en patient behandlas?
Airsonett bör användas kontinuerligt varje natt.

Hur kan Airsonett ha en effekt på eksem när den rena luften bara når andningszonen / ansiktet?
Andra allergirelaterade sjukdomar än astma, så som rinit och eksem, kan också triggas av luftburna allergener och andra partiklar. Minimering av luftburna partiklar från andningszonen kan ha en positiv inverkan på dessa sjukdomar.

Vem är ansvarig för försäkring om Airsonett drabbas av ett oförutsett elektriskt fel?
Airsonett har full producentförsäkring för maskinen. Produkten är producerad enligt de högsta EU kraven ISO 60601-1. Airsonett har testats och uppnår IEC/EN 60601-1 för medicinsk elekronikutrustning.

X

Kontakta oss

Kontakta oss