Sjukvårdspersonal

Protexo-helfigur-utan-bord-vAirsonett är en  kliniskt säkerställd, icke-farmaceutiska behandling av atopisk astma. Behandlingen är icke-invasiv och har hög säkerhetsprofil.

Airsonett baseras på TLA tekniken – Temperature controlled Laminar Airflow. Metoden stoppar kroppskonvektionen och skapar ett område av allergenfri luft i patientens andningszon. Airsonett minskar drastiskt den inandade allergennivån under nattens sömn och ger astmatikerns hyperaktiva immunsystem långa och regelbundna perioder av viktig återhämtning.

 

X

Kontakta oss

Kontakta oss