Allergen avoidance

Vid allergisk astma är immunförsvarets onormala reaktion på inandade allergener en viktig bidragande faktor till både akuta och kroniska astmasymptom. Minimeringen av inandade allergener, är ett första steg för att förbättra kontrollen av perenn atopisk astma.

Läs mer

read more

Astmabehandling

Airsonett är en behandling för patienter som har svår atopisk astma och som trots medicinering med astmaläkemedel har dåligt kontrollerad astma.
Behandling med Airsonett innebär att patienten sover i ren luft. Studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten.

Läs mer

read more
X

Kontakta oss

Kontakta oss